قالیشویی سبحان فعال در رباط کریم ، پرند، اسلامشهر

پرداخت (موگیری فرش)

موگیری یا پرداخت فرش

کوتاه کردن پرزهای اضافه فرش که عموما پس از اتمام کار بافت فرش و یا برای رفوگری آن انجام می شود را پرداخت یا موگیری فرش گویند.

پرداخت و موگیری فرش باعث می شود ظاهر فرش مرتب تر و زیباتر به نظر برسد یعنی با انجام پرداخت، نقش و نگار فرش واضح تر می شود و بر جذابیت آن افزوده می گردد.

موگیری فرش به چه صورت انجام می شود؟

پرداخت و موگیری فرش به دو روش دستی و ماشینی انجام می شود. در روش دستی استاد کار پرداخت فرش با استفاده از قیچی های مخصوص، موگیری از فرش را انجام می دهد، اما در روش ماشینی، کار قیچی های پرداخت را دستگاه های تراش برقی انجام می دهند. حرکت دادن دورانی این دستگاه بر روی فرش کوتاه کردن یکنواخت پرزهای فرش را میسر می کند.

موگیری دستی

در این شیوه استاد پرداخت کار با کمک تیغ های دستی و یا قیچی های مخصوص، به پرداخت سطح قالی می پردازد. این تیغ ها و قیچی ها انواع و اقسام مختلفی داشته و بسته به نوع بافت و کیفیت قالی متفاوت می باشد. لازم به ذکر است که اصولا قالی های ریز بافت، به روش دستی پرداخت می شوند.

موگیری ماشینی

در این روش، ماشین وظایف تیغ های دستی و یا قیچی های مخصوص پرداخت را در شیوه اول انجام می دهد. ساختمان این ماشین شامل یک تیغ تیز (تیغ اول) و یک شانه (تیغ تخت) در جلوی کار و یک کیسه جمع آوری پرزهای چیده شده در انتهاست. شانه سطح قالی را صاف و یکدست می کند. قیچی نیز پرزهای اضافه را می چیند.

انواع پرداخت یا موگیری

پرداخت یا موگیری فرش
پرداخت یا موگیری فرش

پرداخت با توجه به نوع قالی یا فرش و تقاضای مشتری، با روش های مختلف انجام می شود که هر یک نام خاص خود را نیز دارد . انواع پرداخت و موگیری فرش عبارتند از:

روگیری

در این نوع پرداخت از تیغ لول ضخیم (با قطر بیشتر) چهار و یا پنج پر، استفاده می شود. ارتفاع زیادی از پرز ها در این پرداخت یک باره برداشته می شود.

نازک کاری

در این نوع پرداخت از تیغ لول استفاده می شود و سطح پرزها به شکل متوسط و معمولی کوتاه می شود.

موگیری

در این نوع پرداخت از تیغ لول شش یا هفت پر (قطر کمتر) استفاده می شود.

پرداخت و موگیری در قالیشویی سبحان

از آنجایی که موگیری فرش کاری تخصصی است و عدم مهارت در انجام آن می تواند باعث خرابی فرش شود. بهتر است این کار را به قالیشویی های مربوطه واگذار کنید تا افراد حرفه ای آن را انجام دهند. پرداخت و موگیری یکی از خدمات رفوگری فرش است که قالیشویی سبحان به صورت کاملا حرفه ای آن را انجام می دهد.

تماس با ما